ANBI

De Belastingdienst heeft Stichting Stop te vroeg bevallen aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Om onze donateurs inzicht te geven in het functioneren van onze organisatie, is er een aantal publicatieverplichtingen waar goede doelen en dus ook Stichting Stop te vroeg bevallen aan dient te voldoen. Alle gegevens die hiervoor van belang zijn, tref je hieronder aan.

ANBI standaard formulier [pdf]