Stop te vroeg bevallen

Doneer nu
 • Naam: Stichting Stop te vroeg bevallen
 • Website: www.stoptevroegbevallen.nl
 • IBAN: NL57 INGB 0007 7536 59
 • BIC: INGBNL2A
 • KvK: 68683278
 • RSIN: 857548049
 • Postadres: Keizersgracht 343C, 1016 EH Amsterdam
 • Doelstelling van Stichting Stop te vroeg bevallen: Het doel van de stichting is het stimuleren en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek dat gericht is op het voorkomen van vroeggeboorte.
 • Bestuur:
  • Voorzitter: Prof. Dr. E. Pajkrt
  • Secretaris: Dr. M.A. Oudijk
  • Penningmeester: Dr. M. Kok
 • Beleidsplan 2021 – 2024
 • Beloningsbeleid: De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Bestuur en vrijwilligers ontvangen wel een vergoeding voor gemaakte onkosten.
 • Financiële verantwoording: De jaarrekening wordt gepubliceerd op de website na goedkeuring door het bestuur van de Stichting Stop te vroeg bevallen.